Meld uw kind aan

Zo eenvoudig is het!

Meld uw kind aan

Wilt u uw kind aanmelden bij Jenaplanschool De Phoenix? Dat vinden wij super natuurlijk! Hieronder vindt u alle informatie die u nodig heeft.

Jenaplanschool De Phoenix is een basisschool voor kinderen van twee tot en met twaalf jaar. De school staat in de wijk Schelle in Zwolle-Zuid. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er een peuterspeelzaal voor kinderen van twee tot vier jaar.

Wilt u graag sfeer komen proeven op Jenaplanschool De Phoenix? Regelmatig zijn er open dagen waar u van harte welkom bent. Daarnaast is er de mogelijkheid om een rondleiding aan te vragen.

Op deze wijze kunt u de sfeer proeven die onze school uitstraalt. U kunt telefonisch of per mail een afspraak maken met de directeur: Marco Veneboer (038 465 09 32) of per mail: directie.phoenix@catent.nl.

 

Vanaf het moment dat uw kind vier jaar wordt, mag het onze school bezoeken. In verband met de organisatie vinden wij het prettig als u uw kind vroegtijdig aanmeldt. Bij onze planning kunnen we daar dan rekening mee houden. Als u na het lezen van deze website of het bezoeken van een open dag besluit uw kind aan onze zorgen toe te vertrouwen, kunt u een informatiegesprek in (laten) plannen met de directeur.

Tijdens dit informatiegesprek krijgt u informatie over de school, we laten u de school zien en we wisselen informatie uit over uw kind. De school krijgt via deze kennismaking zicht op de onderwijsbehoeften van uw zoon of dochter. Komt uit dit gesprek naar voren dat u uw kind mag aanmelden, dan ontvangt u een aanmeldformulier en dient u de aanmelding schriftelijk in te dienen. Uiteindelijk beslist de directeur of inschrijving daadwerkelijk plaats kan vinden. Bij deze beslissing speelt het een rol of de school aan de onderwijsbehoeften van uw kind kan voldoen.

Wanneer dit niet het geval is, zal de directeur met u meekijken naar een school die wel kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van uw kind.

Wordt uw kind op onze school ingeschreven, dan voert de directeur de gegevens van uw kind in de schooladministratie in en ontvangt u informatie over het vervolg van de procedure.


Binnen het gebouw biedt onze partner Doomijn Kinderopvang, opvang aan voor alle leeftijden tijdens de voor-, tussen- en naschoolse opvang. Doomijn staat voor een goede start, voor een vertrouwde basis en voor blije kinderen. Een veilige en zorgvuldig gekozen plek om kinderen samen te laten opgroeien en om talent en eigenheid alle ruimte te geven. In meer dan 200 locaties en met ruim 700 medewerkers geven zij dagelijks invulling aan hun rol als partner in opvoeding. Kijk voor meer informatie op www.doomijn.nl.


Wilt u graag sfeer komen proeven op Jenaplanschool de Phoenix? Regelmatig is er een Open Huis waar u van harte welkom bent. Deze Open Huizen staan gepland in de agenda op deze site. Daarnaast is er de mogelijkheid om een rondleiding aan te vragen. Op deze wijze kunt u de sfeer proeven die onze school uitstraalt.

U kunt telefonisch of per mail een afspraak maken met de directeur: Marco Veneboer (038 465 09 32) of per mail: directie.phoenix@catent.nl.


Elke maandag, woensdag en vrijdag is er Peutergym op Jenaplanschool de Phoenix. Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar kunnen in de gymzaal van de school van 8:45 – 9:30 uur meedoen aan Peutergym. Heeft u interesse, kijk op de flyer of geef je op door een mail te sturen naar: directie.phoenix@catent.nl of bel naar: 038-4650932.