Meld uw kind aan

Zo eenvoudig is het!

Meld uw kind aan

Wilt u uw kind aanmelden bij Jenaplanschool De Phoenix? Dat vinden wij super natuurlijk! Hieronder vindt u alle informatie die u nodig heeft.

Vanaf het moment dat uw kind vier jaar wordt, mag het onze school bezoeken. In verband met de organisatie vinden wij het prettig als u uw kind vroegtijdig aanmeldt. Bij onze planning kunnen we daar dan rekening mee houden. Als u na het lezen van deze website of het bezoeken van een open dag besluit uw kind aan onze zorgen toe te vertrouwen, kunt u een informatiegesprek in (laten) plannen met de directeur.

Tijdens dit informatiegesprek krijgt u informatie over de school, we laten u de school zien en we wisselen informatie uit over uw kind. De school krijgt via deze kennismaking zicht op de onderwijsbehoeften van uw zoon of dochter. Komt uit dit gesprek naar voren dat u uw kind mag aanmelden, dan ontvangt u een aanmeldformulier en dient u de aanmelding schriftelijk in te dienen. Uiteindelijk beslist de directeur of inschrijving daadwerkelijk plaats kan vinden. Bij deze beslissing speelt het een rol of de school aan de onderwijsbehoeften van uw kind kan voldoen.

Wanneer dit niet het geval is, zal de directeur met u meekijken naar een school die wel kan voldoen aan de onderwijsbehoeften van uw kind.

Wordt uw kind op onze school ingeschreven, dan voert de directeur de gegevens van uw kind in de schooladministratie in en ontvangt u informatie over het vervolg van de procedure.


Jenaplanschool De Phoenix werkt samen met Doomijn. Naast de peuterspeelzaal is er dagelijks een voorschoolse en naschoolse opvang aanwezig. Daarnaast werkt De Phoenix nauw samen met de locatie van Doomijn aan de Burgermeester van Walsumlaan.

Heeft u vragen over BSO de Zalmkolk of de peuterspeelzaal van Doomijn of wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact met ons op met klantadvies van Doomijn. via telefoonnummer 038 4214521 of stuur een e-mail naar klantadvies@doomijn.nl.

Heeft uw kind extra aandacht nodig omdat er een vermoeden is van een dreigende ontwikkelings- of taalachterstand? Informeert u bij het consultatiebureau dan eens naar een VVE-indicatie. Daarmee vergoedt de gemeente extra dagdelen peuteropvang voor uw kind. Al onze peuteropvang is VVE-gecertificeerd, zodat uw kind alle kansen krijgt om zich op een speelse manier te ontwikkelen.


Wilt u graag sfeer komen proeven op Jenaplanschool de Phoenix? Regelmatig zijn er open dagen waar u van harte welkom bent. Deze open dagen staan gepland in de agenda op deze site. Daarnaast is er de mogelijkheid om een rondleiding aan te vragen. Op deze wijze kunt u de sfeer proeven die onze school uitstraalt.

U kunt telefonisch of per mail een afspraak maken met de directeur: John Berendsen (038 465 09 32) of per mail: directie.phoenix@catent.nl.


Elke maandag, woensdag en vrijdag is er Peutergym op Jenaplanschool de Phoenix. Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar kunnen in de gymzaal van de school van 8:45 – 9:30 uur meedoen aan Peutergym. Heeft u interesse, kijk op de flyer of geef je op door een mail te sturen naar: directie.phoenix@catent.nl of bel naar: 038-4650932.