School in beeld

Blik achter de schermen

School in beeld

Lees over de ins en outs van Jenaplanschool De Phoenix, van werkvormen tot leerlijnen en van tools tot units.

Jenaplanschool De Phoenix is een brede school met een aanbod van 2 t/m 12 jaar in Zwolle-Zuid. Op De Phoenix leren we van elkaar en met elkaar in stamgroepen. Wij geven kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen tot zelfstandig individu. Dat doen we in een ritmische afwisseling van gesprek, spel, werk en viering. Natuurlijk instrueren en oefenen wij de basisvaardigheden, zoals lezen, spelling, taal, schrijven en rekenen, maar wij vinden het ook belangrijk dat kinderen deze vaardigheden kunnen toepassen o.a. binnen wereldoriëntatiewerk, de kring, zelfstandig werken en andere activiteiten.

Ons motto is: “Jenaplanschool De Phoenix, De school waar je leert samenleven!

Wij werken vanuit het Jenaplanconcept. Dit betekent voor ons:

  • Het kind staat bij ons centraal
  • Wij werken met driejarige stamgroepen
  • Samen spreken, werken spelen en vieren komen terug in ons ritmisch weekplan
  • Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs en wij werken thematisch.

We nodigen u en uw kind van harte uit om nader kennis te maken met Jenaplanschool De Phoenix.

Marco Veneboer, directeur